Skip to content
header-stilleven

De startende student

Tekenen naar het leven

Voor een beginnende student ligt de nadruk de eerste tijd op tekenen. Een object (of meerdere objecten) wordt/worden uitgekozen om te tekenen. Wij zijn voorstander van het onmiddellijk tekenen naar voorbeeld in de vorm van een driedimensionaal object. Het omzetten van de drie dimensies van een object in een tweedimensionale tekening is een grote uitdaging. In de studiosituatie hebben we de tijd en ruimte om deze uitdaging aan te gaan.

“Le Cour de Dessin” van Charles Bargue

Een Bargue-tekening kopiëren is bijvoorbeeld geen slecht idee, maar niet absoluut noodzakelijk als eerste stap. Ik zal iedereen aanbevelen om minstens een paar Bargue-tekeningen te maken. “Le Cour de Dessin” van Charles Bargue was hoe dan ook opgezet als zelfstudie cursus. Maar dat betekent niet dat de instructeur niet zal begeleiden als daarom wordt gevraagd.

Intensieve begeleiding

De instructeur zal de startende student intensief begeleiden en adviseren. De methoden voor “vergelijkend meten” worden aangeleerd. Voor het verkrijgen van een nauwkeurige tekening in de juiste verhoudingen wordt een “vergelijkend meten” gebruikt. De startende student tekent vervolgens een gipsen afgietsel (cast). Een afgietsel van een hoofd is een goede voorbereiding op het tekenen naar levend model. We willen niet te lang  in de voorbereiding blijven steken, maar zo snel mogelijk naar levend model gaan tekenen. Het het moeilijker, maar het is ook spannender en daarom ook meer motiverend.

Tekenen naar levend model

Dus al snel oefenen studenten elke dag het tekenen naar levend model met behulp van de technieken die werden geleerd en toegepast in de stilleven- en cast tekeningen. De toonwaarden in een tekening zijn redelijk objectief, maar de weergave ervan is inderdaad persoonlijk.

Individueel handschrift

Het persoonlijke handschrift dat in de weergave tot uitdrukking komt, speelt een grote rol. Iedereen krijgt de ruimte om hier zijn eigen weg in te vinden.

De studenten worden geholpen om een portfolio samen te stellen, wat hen de mogelijkheid biedt om een beurs aan te vragen.

info financiële hulp

De gevorderde student

Dagelijks atelierpraktijk

De gevorderde student gaat door met de dagelijkse zes uur durende atelierpraktijk om zijn vaardigheden verder te ontwikkelen en in zijn persoon te verankeren. Alleen veel oefening leidt tot het verwerven van vaardigheden (skill). De discipline van elke dag werken is vooral belangrijk. Het is belangrijk om veel te blijven tekenen en de toonwaarden goed te bestuderen. Wanneer de student de toonwaarden goed beheerst, kan een begin worden gemaakt met olieverf schilderen.

Olieverf

We beginnen meteen met de volledige pallet van twaalf kleuren op de pallet. Het is een goede gewoonte om altijd dezelfde kleuren te gebruiken, zodat je ze kunt leren kennen in hun kenmerken en gedrag.

Kleur en toon

Tonaliteit vertalen in kleur is de grootste verovering die in het begin moet worden bereikt. Ook moet je kleuren zien in ogenschijnlijk redelijk kleurloze dingen. De instructeur geeft deskundige feedback en is een gids voor het zoeken en zien van kleur en voor het vertalen van toon in kleur.

Perceptie van kleur

Kleur ervaren en zien is minder objectief dan de toonwaarden. Omdat er persoonlijke kenmerken van kleurbeleving en voorkeur zijn, is het belangrijk voor de student om dit te erkennen en uit te diepen. In ons curriculum is het niet de bedoeling om iedere student een gelijke vorm op te dringen. Er moet alleen worden voldaan aan basisvoorwaarden, zoals alles in een goede proportie en anatomisch verantwoord weergeven.

Dagelijks oefenen leidt tot expertise 

Elke dag oefenen studenten het tekenen of schilderen naar levend model met behulp van de technieken die in het tekenen werden geoefend. Op het moment dat de student goed op weg is om te schilderen in een stilleven-situatie, kan hij beginnen met het schilderen naar levend model.

De verder-gevorderde student

Dagelijks zes uur atelierpraktijk

De verder gevorderde student gaat door met de dagelijkse zes uur durende atelierpraktijk om zijn vaardigheden in schilderen verder te ontwikkelen. De verdere studie van tekenen wordt aanbevolen tegelijk met schilderen. Het is aan elk individu om te bepalen in welke mate de nadruk op tekenstudies nog steeds wordt gehandhaafd. De tijdspan van het ontwikkeling in het leerproces is individueel verschillend. Soms gaat iemand zeer snel vooruit en komt dan tot stilstand met een blokkade. Anderen vorderen langzaam maar gestaag. Instructie en begeleiding passen zich daarom aan de individuele student aan.

Vrijheid van keuze

Na drie jaar intensief studeren is een solide basis gelegd. De student kan nu een plan maken voor zijn toekomst.

Instructeur worden?

Na succesvolle afronding van het fulltime curriculum wordt een diploma/certificaat uitgereikt. Als een student interesse toont om instructeur te worden, na of tijdens de succesvolle afronding van het fulltime curriculum, kan aangepaste training worden aangeboden.

webdesign: arttrust.nl